5941 Sayılı Çek Kanunu, 20 Aralık 2009 Tarihli 27438 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
28.01.2010
İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 Saylı Kanun ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 28. ve 42. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
27.01.2010
 
 
Ticaret Hukuku
Şirketler Hukuku
Anonim ve Limited Şti. Hukuku ve Uygulaması
Şirket Kuruluşları
Ortaklıklar
Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri
Uluslararası Ticaret
İcra ve İflas Hukuku